Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Vẫn Chờ

Hạnh phúc cho nhau lúc đợi chờ
Lời yêu tha thiết tựa bài thơ
Trao câu hẹn ước rồi ngăn cách
Bám víu hư vô dẫu mịt mờ

Hạnh phúc cho nhau lúc đợi chờ
Hồn thu quạnh quẽ dáng chơ vơ
Mây mù xám phủ vùng thương nhớ
Gặm nhấm niềm đau đến dật dờ

Hạnh phúc cho nhau lúc đợi chờ
Vẫn ôm hy vọng đến trong mơ
Dòng đời một hướng trôi đi mãi
Chạnh xót cho ai chịu hững hờ

                                  Quên Đi