Thứ Hai, 19 tháng 5, 2014

Tình Anh - Sáng Tác Huỳnh Hữu Đức - Nguyễn Đức Tri Tâm Phối Khí


 Nhạc Và Lời: Huỳnh Hữu Đức
Phối Khí: Nguyễn Đức Tri Tâm