Chủ Nhật, 15 tháng 2, 2015

Hoàng Xuân Khải - CHS Tống Phước Hiệp Vĩnh Long NK 62-69
Ảnh : Hoàng Xuân Khải - Huỳnh Hữu Đức