Thứ Năm, 5 tháng 2, 2015

Bảo Kính Cảnh Giới Số 36 - Nguyễn Trãi


BẢO KÍNH CẢNH GIỚI - Bài số 36
Nguyễn Trãi (1380 - 1442)

Lọ chi thành thị lọ lâm tuyền
Được thú thì hơn miễn phận yên
Vụng bất tài nên kém bạn
Già vô sự ấy là tiên
Đồ thư bốn vách nhà làm của
Phong nguyệt năm hồ khách nổi thuyền
Cùng, đạt dòm hay nơi có mệnh
Đòi cơ tạo hóa mặc tự nhiên

Tá Vận Bài Bảo Kính Cảnh Giới Số 36
                        PKT 01/19/2015

Xá chi thành thị hay lâm tuyền ,
Mưa nắng qua ngày , miễn được yên.
Thân vụng bất tài nên kém bạn ,
Già nhàn vô sự ấy là tiên.
Nhà gianh bốn vách, nửa bồ chữ ,
Trăng gió năm hồ, một chiếc thuyền.
Cùng , đạt ngẫm ra là mệnh số ,
Cơ trời ,thôi cứ mặc tự nhiên.


Lạm Bàn : Nhà gianh bốn vách nửa bồ chữ / Trăng gió năm hồ một chiếc thuyền. Ôi chao, hoang tưởng! Cho đến cuối đời vẫn còn lang thang, không nhà. Chỗ nào cho em, cho tôi, ở những ngày tháng còn lại?
                                                                          Tri Khac Pham
***
LỜI KHUYÊN NGUYỄN TRÃI

Kể chi thành thị hoặc lâm tuyền
Cho dẫu ở đâu cũng khó yên
Lập chí vô duyên kém chúng
Lắm tiền hữu phúc được là tiên
Đường xe lỗ chỗ xe văng bánh
Vận nước chông chênh nước lật thuyền
Sống chết trên đời đều có mạng
Ông trời vẫn cứ tự như nhiên 
                       Nguyễn Đắc Thắng

***
Hoạ Thơ:

    Lời Khấn Ức Trai

Ngài đã an cư chốn cửu tuyền
Trải bao thế kỷ vẫn chưa yên
Năm vần lạ biến Đường luật
Sáu chữ thường bày ý tiên
Hậu bối mày mò thi sử liệu
Tiền nhân dong ruổi gió trăng thuyền
Thầm vái hiển linh cho giải đáp
Kệ ngươi! tượng họa vẫn điềm nhiên.

                          Cao Linh Tử
                             24/1/2015
***
     Cũng Đành Thôi

Chí cả vùi chôn giữa thạch tuyền
Còn chi ray rức mãi không yên
Bất tài khôn trách thời thế
Thiếu đức mong gì cõi tiên
Nhàn hạ như mây vờn đỉnh núi
Vô tư như sóng vỗ be thuyền
Nhân sinh danh lợi chùn chân bước
Số phận thôi đành đã mặc nhiên.
                          Quên Đi

Mạn Bàn :  Lối làm thơ Đường Luật có xen vào hai câu 6 chữ này, tính đến nay chỉ có Nguyễn Trãi, Lê Thánh Tôn và thi đàn Nhị Thật Bát Tú.Sau này có thêm Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Nhiều tư liệu cho rằng đây là thơ làm theo Hàn Luật.(Hàn Thuyên), là thơ Đường làm bằng chữ Nôm.

Tuy nhiên chưa có gì là chắc chắc, vì không có gì chứng minh, cũng như không có bài thơ nào của Hàn Thuyên làm theo lối này. Xét về thời gian Hàn Thuyên làm thơ Đường bằng chữ Nôm là vào lúc Quân Mông Cổ đánh nước Ta lần Hai. Đây là thời kỳ thơ văn cũng phát triển mạnh, thế tại sao trải dài đến Đời Hậu Lê cũng không có bài thơ nào?

Chỉ có trong Quốc Âm Thi Tập của Nguyễn Trãi mới có thể thơ loại này, nên Tôi nghĩ rằng có thể chính Nguyễn Trãi là người đầu tiên.
                                                                                                  Quên Đi
***
        AN NHIÊN

Chưa đặt chân vô chốn cửu tuyền
Thì ai dám bảo đã bình yên?
Ví bằng giành lấn sân tục
Sao sánh an nhàn cõi tiên
Ngày tháng thoi đưa như vó ngựa
Nhân gian trôi nổi tựa con thuyền
Hơn thua cho lắm hoàn tay trắng
Thôi, mặc dòng đời trôi tự nhiên !
                         Phương Hà
***