Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

Xướng Hoạ : Bến Chiều Xót Xa

                  Bến Chiều
 
Kỷ niệm một thời nặng dấu yêu 
Hoàng hôn bến nhỏ gợi bao điều 
Lăn tăn mặt sóng hoa chen nở 
Thưa thớt đò ngang vẳng khách kêu 
Nước đổ sông dài xuôi mấy nẻo 
Tơ buông tình cũ rối trăm chiều 
Đôi bờ nhung nhớ thuyền lang bạt 
Bến cũ ôm sầu cảnh tịch liêu.
                                   Quên Đi

                   Xót xa

    (Họa từ “Bến chiều” của QĐ)
 
Lặng buồn hoài niệm thuở đang yêu
Ngày mới gặp nhau chuyện đủ điều
Quán đợi mưa chiều rơi nặng hạt
Chờ ai đêm tối tiếng mưa kêu
Ngẩn ngơ lối mộng buồn chân bước 
Thơ thẩn đường mây nhạt nắng chiều
Chẳng biết giờ đây người có nhớ
Mình ta còn lại nỗi cô liêu
                                         6/2014
                                     Thiên Thu