Thứ Ba, 20 tháng 1, 2015

Vãn Cảnh (Mạc Đỉnh Chi)

     晚景               Vãn cảnh
       莫挺之                 Mạc Đỉnh Chi
空翠浮煙色,  Không thuý phù yên sắc
春藍發水紋。  Xuân lam phát thuỷ văn
墻烏啼落照,  Tường ô đề lạc chiếu
野雁送歸雲。  Dã nhạn tống quy vân
漁火前灣見,  Ngư hoả tiền loan kiến
樵歌隔岸聞。  Tiều ca cách ngạn văn
旅顏悲冷落,  Lữ nhan bi lãnh lạc
借酒作微醺。  Tá tửu tác vi huân.

Dịch Nghĩa:
            Cảnh Chiều          
Sắc khói nổi giữa màu biếc của nền trời,
Sóng nước gợn giữa màu xanh của mùa xuân.
Quạ đầu tường kêu trong nắng chiều,
Nhạn ngoài đồng tiễn đám mây về.
Nhìn thấy lửa thuyền câu trước vũng,
Nghe tiếng ca người hái củi bên kia bờ sông.
Vẻ mặt lữ khách buồn ủ ê,
Mượn chén rượu để say chếnh choáng.


Dịch Thơ:

           Cảnh Chiều

Trời xanh biếc bềnh bồng khói quyện ,
Nước sông xanh sóng gợn chiều xuân .
Bên tường qụa réo chiều dần ,
Theo mây đồng quạnh bâng khuâng nhạn về .
Lửa thuyền chài lập lòe sông vắng ,
Tiều hát ca văng vẳng bên ghềnh .
Dàu dàu mặt khách buồn tênh ,
Rượu nồng mượn chén để quên u tình .

                            Mailoc phỏng dịch

***
     Ngắm Cảnh Chiều Hôm
Giữa nền trời biếc, khói lan ra...
Sông nước mùa xuân óng mượt mà
Tiếng quạ  tường rêu kêu nắng muộn
Bóng chim đồng rộng tiễn mây qua
Lửa chài thuyền cá soi vàm hẹp
Tiếng hát tiều phu vọng  khoảng xa
Lữ khách cô đơn buồn áo não
Rượu nồng chuếnh choáng, mắt cay nhòa.
                             Phương Hà
***
       Cảnh Người Lữ Thứ
Bồng bềnh khói quyện trời trong vắt,
Lấp lánh lăn tăn sóng biếc xuân.
Rộn rã quạ kêu nghe xế bóng,
Chập chờn bóng nhạn khuất mây từng.
Ghe chài ánh lửa soi dòng nước,
Gánh củi tiều phu hát trước ghềnh.
Tê tái buồn thiu người lữ khách,
U tình cạn chén bước gian truân...
                      Mai Xuân Thanh
  ***
      Cảnh Chiều
Khói toả nền trời biếc
Xuân theo sóng nước lan
Quạ kêu trong nắng xế
Nhạn lạc giữa mây ngàn
Trước vũng đèn câu nhạt
Bên bờ tiều hát vang
Nét buồn trên mặt khách
Mong rượu xoá sầu tan.
                      Quên Đi
***
     Trời Chiều Đất Khách
Trời xanh khói trắng nổi bồng bềnh
Sóng gợn chiều xuân bến vắng tênh
Lũ quạ đầu tường kêu rộn rả
Nhạn bầy đồng quạnh lướt bay nhanh
Lửa thuyền chài loé trên sông lạnh
Tiều hát nghiêu ngao vẳng cuối ghềnh
Lữ khách dào dào buồn nét mặt
Để quên,mượn rượu giải sầu tình

                          Song Quang

***

      Cảnh chiều 
Trời xanh, khói trợ sắc; 
Dòng biếc, nước khơi làn. 
Quạ tường réo nắng nhạt; 
Nhạn đồng tiễn mây lan. 
Bên vũng, chài nhóm lửa; 
Cách sông, tiều ca hoan. 
Khách buồn, đìu hiu lắm; 
Rượu nhạt, chếnh choáng toan. 
                       Danh Hữu
***
             Cảnh Chiều 
Khói quyện bầu trời xanh biếc,
Sóng xuân nước dợn lăn tăn.
Quạ kêu chiều rơi tường vắng,
Nhạn trời đưa tiễn phù vân. 
Tiều phu cất tiếng cách sông.
Lữ khách buồn thân cô quạnh,
Giải sầu mượn chén đêm thanh !
                           Đỗ Chiêu Đức