Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

Nguyễn Thị Ngọc Sương- CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69

Hình ảnh: Bạch Tuyết- Huỳnh Hữu Đức