Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

Tết Nhà Giáo

Ôi cám cảm gần kề "Tết Giáo"
Phải lo toan phẩm vật ngày nầy

Thư tiền thư bạc chờ trao trước
Gói lễ gói quà thủ sẵn đây

Bọn trẻ nghèo nàn thời tủi phận
Con nhà khá giả tựa lên mây
Mong rằng chuyện xấu dần tan biến
Để Tết Thầy tình vẹn nghĩa đầy.

                                    Quên Đi