Thứ Năm, 6 tháng 11, 2014

Kính Mời Họp Mặt Thường Niên CHS Tống Phước Hiệp - NK 62-69

 
Kính gởi Anh Chị Cựu Học Sinh Tống Phước Hiệp Niên Khóa 62 - 69.
Hằng năm vào tháng 12, các Cựu Học Sinh Niên khoá 62 - 69 chúng ta có buổi họp mặt.
Năm nay, buổi họp mặt Lần " 6 " sẽ được tổ chức:
- Lúc 11 giờ sáng, 
- Ngày Chủ Nhật 14-12-2014.
- Tại Nhà Hàng Thiên Tân, 
   Đường Phạm Thái Bường, Phường 4 
   Thành phố Vĩnh Long

Nay xin thông báo và kính mời các Anh  Chị đến tham dự đông đủ.

           Trân Trọng
Thay mặt Nhóm Tổ Chức
       Huỳnh Hữu Đức  

* Mọi thắc mắc xin liên lạc: 

- Hoàng Thị Thơ : số điện thoại  01244662424
                             Email : hoangthithoVL@gmail.com 


- Lê Ngọc Điệp : Số điện thoại  0918066445

- Hoàng Xuân Khải : số điện thoại  01247589015
                              
   Email : hxkhai@gmail.com 

- Huỳnh Hữu Đức : số điện thoại  0942332776
                               Email : namvat@yahoo.com