Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

Họp Mặt Lớp 6 Khoá 8 SPVL Lần 18 Phần cuối

Buổi tiệc luôn đầy ắp tiếng cười

Chị Phỉ nhận giữ quyển sổ Lưu Niệm các Kỳ Họp Mặt.

Lượm, người sẽ đảm trách lần họp mặt thứ 19 đang nhận lời chúc mừng của Chị Phỉ.


Lượm đáp lại tình cảm của các Bạn với một bài hát.

Anh Xàng tuy đi đứng khó khăn nhưng vẫn cố gắng đến với buổi họp mặt.

Mọi người chuẩn bị chia tay.

Hưng đưa anh Xàng ra xe.

Buổi họp mặt kết thúc lúc 14 giờ cùng ngày. Lần họp mặt thứ 19 sẽ được tồ chức tại nhà Lượm ở huyện Chợ Mới tỉnh An Giang.

Hết

Hình Ảnh : Huỳnh Hữu Đức.