Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 Viếng Thăm Thầy Thuận Dịp Cuối Năm

Vào giữa tháng giêng 2015, lúc 9 giờ, Chí Thanh, Duyên, Thơ, Điệp Lê và Tôi; cùng đến thăm thầy Hồ Văn Thuận.


 Đến bất ngờ, thầy chưa kịp chỉnh trang y phục, nhưng chúng tôi muốn có ảnh Thầy lúc ngày thường ở nhà, nên xin Thầy một ảnh làm kỷ Niệm


 Duyên, Thơ, Chí Thanh, Điệp Lê

 Trước cửa nhà Thầy: Đức, Điệp Lê, Chí Thanh, Duyên, Thơ.Trước thăm Thầy, sau đó Thơ đại diện gởi Thầy chút quà Tết, do các bạn: Giản Kim Dung, Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Dương Thanh Khải và một nhóm Bạn tặng.
Thầy đang xem các ảnh họp mặt lần 6 (14-12-2014) của chúng tôi gởi tặng Thầy . Sau thời gian thăm hỏi, chúng tôi từ giả Thầy vào lúc 10 giờ.

Hình Ảnh :Huỳnh Hữu Đức