Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Quy Côn Sơn Chu Trung Tác - Nguyễn Trãi

Quy Côn Sơn Chu Trung Tác 
                          Nguyễn Trãi 
  歸昆山舟中作 
十年飄轉嘆蓬萍,
歸思搖搖日似旌。
幾托夢魂尋故里,
空將血淚洗先塋。
兵餘斤斧嗟難禁,
客裡江山只此情。
鬱鬱寸懷無奈處,
船窗推枕到天明。

Thập niên phiêu chuyển thán bồng bình 
Qui tứ dao dao nhật tự tinh 
Kỉ thác mộng hồn tầm cố lí 
Không tương huyết lệ tẩy tiên oanh 
Binh dư cân phủ ta nan cấm 
Khách lí giang sơn chỉ thử tình 
Uất uất thốn hoài vô nại xứ 
Thuyền song thôi chẩm đáo thiên minh 


- Dịch nghĩa - 

Trong thuyền về Côn Sơn cảm tác 

Mười năm phiêu giạt than thân bồng bèo 
Lòng muốn về ngày ngày lay động như đuôi cờ 
Bao lần nhờ chiêm bao đi tìm làng cũ 
Luống đem nước mắt lẫn máu rửa mồ tổ tiên 
Sau cơn binh lửa, thương ơi, nạn búa rìu khó ngăn 
Non sông đất khách chỉ đeo đẳng mối tình này 
Tấc lòng bùi ngùi chẳng biết làm sao 
Nằm ở cửa sổ thuyền trăn trở gối đến sáng
 
 
Dịch Thơ:

Trong thuyền về Côn Sơn cảm tác 


Thân bèo giạt mười năm tất bật ,
Lòng mong về lất phất đuôi cờ .
Gởi hồn quê cũ trong mơ ,
Muốn đem máu lệ rửa mồ tổ tiên .
Sau binh lửa búa rìu khó tránh ,
Nơi đất người canh cánh tình quê .
Tấc lòng sao mãi ủ ê ,
Song thuyền trăn trở suốt đêm dật dờ .
                                     Mai lộc
***
     Trên Thuyền Về Côn Sơn

Mười năm trôi nổi thân bèo giạt
Đau đáu lòng riêng muốn trở về
Khắc khoải đêm mơ làng xóm hẹn
Thiết tha lệ rửa mộ bia thề
Búa rìu khó cản sau binh lửa
Sầu nhớ khôn cầm  lúc giã quê
Tấc dạ bùi ngùi ai thấu hiểu
Khoang thuyền trằn trọc suốt canh khuya.
                         Phương Hà phỏng dịch 
***
Về Côn Sơn Trên Thuyền Viết

Mười năm trôi nỗi phận bèo bồng
Trở lại quê nhà dạ vẫn trông
Theo mộng hồn về thăm đất tổ
Máu tràn lệ nhỏ nhớ cha ông
Qua binh lửa nảy lời đàm tiếu
Ở xứ người tình vẹn núi sông
Ray rức tấc sầu khôn ngủ được
Gối lay chờ sáng thức bên song.
                           Quên Đi