Thứ Tư, 10 tháng 12, 2014

Loạn Hậu Đáo Côn Sơn Cảm Tác - Nguyễn Trãi

 
亂後到崑山感作  Loạn Hậu Đáo Côn Sơn Cảm Tác
             阮廌                       Nguyễn Trãi

一別家山恰十年      Nhất biệt gia sơn kháp thập niên 
歸來松匊半翛然    Quy lai tùng cúc bán tiêu nhiên 
林泉有約那堪負    Lâm tuyền hữu ước na kham phụ 
塵土低頭只自憐   
Trần thổ đê đầu chỉ tự liên 
鄕里纔過如夢到   
Hương lý tài qua như mộng đáo
干戈未息幸身全   
Can qua vị tức hạnh thân tuyền  
何時結屋雲峰下   
Hà thời kết ốc vân phong hạ  
汲澗烹茶枕石眠    
Cấp giản phanh trà chẩm thạch miên   

Dịch Nghĩa :
 

      Sau loạn về Côn Sơn cảm tác 
Từ giã quê hương vừa đúng mười năm 
Nay trở về, tùng cúc một nửa đã tiêu sơ 
Đã hẹn với rừng suối mà sao nỡ phụ 
Trong cát bụi cúi đầu tự thương mình 
Vừa qua làng, tưởng như chiêm bao 
Chiến tranh chưa dứt, may được toàn thân 
Bao giờ được làm nhà dưới núi mây 
Múc nước suối nấu trà, gối lên đá mà ngủ 

 
Các Bài Thơ Dịch

 Xa quê hương mười năm ròng rã , 
Nay trở về tùng nửa tàn phai . 
Suối rừng ước hẹn chẳng sai , 
Cúi nhìn cát bụi xót thay nỗi mình . 
Vừa qua làng tưởng chừng như mộng , 
Chiến chinh dài còn sống là may . 
Ước nhà xây giữa ngàn mây , 
Pha trà gối đá lăn quay ngủ vùi. 
                                    Mai Lộc

  Về Côn Sơn Sau Loạn Lạc

Mười năm thấm thoát biệt quê nhà
Tùng cúc giờ đây nửa úa già
Xưa hẹn núi rừng lòng khắc nhớ
Nay nhìn bụi đất xót thương ta
Tưởng trong mộng lúc về thôn xóm
Thân vẹn toàn chinh chiến trải qua
Mơ một túp lều vùng gió núi
Giấc nồng gối đá suối pha trà
                          Quên Đi

Cảm Tác Đến Côn Sơn Sau Buổi Loạn Ly 

Xa quê thoắt đã mười năm,
Tiêu điều tùng cúc âm thầm xót xa.
Lâm tuyền ước hẹn cùng ta,
Cúi nhìn đất Tổ quê Cha chợt buồn.
Xóm làng như mộng vấn vương,
Chiến tranh dai dẳng xót thương thân mình.
Khi nào dưới núi kết tranh,
Suối trà gối đá rừng xanh ngủ vùi !

                                  Đỗ Chiêu Đức.