Thứ Năm, 8 tháng 6, 2017

Tiếc Xuân


Từng đàn én liệng kéo xuân qua
Lan toả hương xuân khắp mọi nhà
Phất phới vườn xuân khoe sắc thắm
Nàng xuân e ấp lộ thân ngà
Đầu xanh một thuở giờ xuân đã
Tóc bạc xuân đời tựa kiếp hoa
Luyến tiếc ngày xuân đi vĩnh viễn
Nhớ về xuân cũ lệ lòng sa.
                                 Quên Đi