Thứ Hai, 19 tháng 6, 2017

Ơn Cha
Bài Xướng:
            Ơn Cha
USA Father's Day 06/18/17

Father's Day, nghĩ đến ơn cha
Dãi nắng dầm mưa, mái ấm nhà
Cột trụ vững vàng luôn gánh vác
Gia đình chống đỡ vẫn xông pha
Trăm ngàn khổ cực không than vãn
Vạn sự gian lao cố vượt qua
Thân phụ muôn đời thương dưỡng dục
Tình thâm cốt nhục thật bao la...
                    Mai Xuân Thanh
           Ngày 07 tháng 06 năm 2017

Các Bài Họa: 

              Ba Tôi
Thắp nén hương trầm nhớ đến cha
Một tay lèo lái ấm êm nhà
Vì con thương vợ vai oằn gánh
Trải nắng dầm sương tóc điểm pha
Ngày tháng gian nan còn nặng nợ
Số phần khốn khó vẫn chưa qua
Thân già lại vướng vòng lao lý
Tiếng súng ngưng rồi nối khóc la.

                           Quên Đi
*** 
        Những Mong 
Che mát cây đời chỉ có cha 
Nâng niu dạy dỗ lúc chung nhà 
Một đời vất vả công ơn khó 
Mưa nắng dãi dầu sương tuyết pha 
Hình bóng thân yêu dù đã khuất 
Thời gian lặng lẽ dẫu trôi qua 
Những mong trở lại thời thơ ấu 
Thèm tiếng đòn roi giọng mắng la 
                           Kim Phượng 
*** 
            Nhớ Cha   
Tháng sáu hằng năm lại nhớ cha, 
Suốt đời lao nhọc dựng xây nhà. 
Trong ngoài vất vả tâm lao nhọc, 
Sớm tối ưu tư tóc điểm pha. 
Bảy nổi ba chìm đơn thân gánh, 
Trăm cay ngàn đắng một đời qua, 
Thiên thu giờ đã thân yên nghỉ, 
Tình vẫn bao la nghĩa cũng la. 
                    Đỗ Chiêu Đức
*** 
Cảm Tác

Tình Cha, Biển Rộng Núi Cao 
(Cho ngày lễ Father's day/17)  

Nào ai thấu hiểu nổi tình Cha! 
Ấm áp ,yêu thương thật đậm đà 
Ngọn núi Thái Sơn nào sánh kịp 
Thái Bình biển rộng cũng thua xa 
Trọn đời vất vả công nuôi dưỡng 
Sớm tối gian nan cũng gắng qua 
Mưa nắng đâu nề thân khổ nhọc 
Miễn sao yên ấm cả ngôi nhà!
                         Song Quang
                           6/12/2017