Thứ Hai, 5 tháng 6, 2017

Hôm Nay Bệnh


Bài thơ Xướng

       Hôm Nay Bệnh

Hôm nay mình bệnh khó làm thơ
Đầu óc cuồng quay thấy đẫn đờ
Thân thể rã rời không muốn dậy
Bút nghiên lặng lẽ chỉ nằm chờ
Kia bài xướng đến từ trang mạng
Biết ý đâu tìm kết nhịp tơ
Thắc mắc bạn hiền lên tiếng hỏi
Hôm nay mình bệnh khó làm thơ.
                               Quên Đi

Các Bài Thơ Hoạ

               Cạn ý thơ

Không bệnh nhưng mà cạn ý thơ
Câu từ trống rỗng, ngón tay đờ
Tinh thần xuống dốc, lười suy nghĩ
Giầy bút đình công, ngại đợi chờ
Chẳng lẽ đến hồi xa nét chữ
Hay là tới lúc rối đường tơ ?
Vào ra thờ thẫn, tim khô khốc
Không bệnh nhưng mà cạn ý thơ.
                           Phương Hà
***

        Bệnh Lười

Lười quá biếng ăn thích đọc thơ
Xem đi ngâm lại mắt lờ đờ 
Mệt đừ ngủ nướng ai kêu dậy
Nhức mỏi nằm co bạn đợi chờ
Xướng gởi e-mail mùi hấp dẫn
Họa thì cắn bút vị giăng tơ
Hồi âm chẳng thấy thôi đành vậy
Thích đọc hơn là Xướng Họa thơ...!
                 Mai Xuân Thanh
         Ngày 04 tháng 05 năm 2017
***
   Vẫn Nhả Thơ

Người đã bất an vẫn nhả thơ
Dẫu cho thần thái có lờ đờ
Nhưng thôi thi hữu cần ngơi nghỉ
Cũng thế tri âm sẽ đợi chờ
Ngòi bút tao nhân nào cạn mực
Ý tình mặc khách mãi giăng tơ
Đôi dòng chân thật về tri kỷ
Người đã bất an vẫn nhả thơ
                     Kim Phượng
***