Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

Hoa


Mai Cúc vàng Phượng Hồng đỏ thắm
Em yêu hoa ta cũng yêu hoa
Mỗi xuân về lòng em phơi phới
Duyên cớ gì mình lại thiết tha?
                             Quên Đi
***