Thứ Năm, 29 tháng 6, 2017

Hoa - Trộm Hoa


Bài Xướng:


Hoa


Mai Cúc vàng Phượng Hồng đỏ thắm

Em yêu hoa ta cũng yêu hoa
Mỗi xuân về lòng em phơi phới
Duyên cớ gì mình lại thiết tha?

Quên Đi

***
 

Bài Họa:

Trộm Hoa


Gái miệt vườn môi hồng má thắm

Gã si tình vờ ngắm... trộm hoa
Mắt hiên ngoài tình trong đan lối
Phút ngập ngừng e bắt hay tha

Kim Phượng