Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Thơ Tranh : Nhạn Quá Trường Không


Kệ : Thiền Sư Thiên Y Nghĩa Hoài
Dịch Thơ : Quên Đi
Tranh Thơ : Hữu Đức