Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Họp Mặt CHS Tống Phước Hiệp nk 1962-1969 Lần 6: Phần 2

Thế Lang, thầy Ứng, Khải (Dương).

Sương, Duyên, Chí Thanh,Ánh, Chúc.
Thầy Thuận, thầy Nhã đang quay hình, thầy Liêm.
Phía sau, Thơ và Đức đang trao đổi chương trình trong buổi tiệc.

Bạch Tuyết, Trường, Hồng, Chi.

Ngọc Hoa (đứng) và Bạch Tuyết (ngồi) đang chuẩn bị máy để tác nghiệp!
Thơ (đứng phía sau Tuyết), Phỉ (mặc áo xanh) .

Thông, Mẫn, Tường, Khai.

Thới, Phụng, Thông, Mẫn, Khai.

Thầy Quí, thầy Thuận, thầy Nhã, thầy Liêm.
Phía sau là thầy Ứng, Chí Thanh và Điệp (Lê).
Ngọc Hoa, Thế Lang, Mui, Tuyết Nga, Sương, Hồng,Hạnh 49.
Thới, Phụng, Thông, Mẫn.

Mời xem tiếp phần 3