Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Họp Mặt CHS Tống Phước Hiệp nk 1962-1969 Lần 6: Phần cuối

Về Thăm Trường Cũ.
Đang xây dựng Phòng truyền Thống và Văn Phòng

Hàng Đứng: Thế Lang, Lệ Tuyết, Thơ, Phỉ, Sương, Mỹ, Mui, Điệp (Lê), thầy Nhã, thầy Tường, Nga.
Hàng ngồi: Bạch Tuyết, Khai, Đức, Ngọc Hoa, Hồng.

Ảnh kỷ niệm nơi quán nước Khởi Nguyên trước khi chia tay.

Ảnh Kỷ Niệm Họp Mặt Lần 6 ngày 14-12-2014.

Hết