Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Xướng Hoạ : Tóc Mây - Bờ Vai - Chiều Rơi

Xướng : 

          Tóc Mây  
Nắng vàng hôn nhẹ tóc ai bay    
Gió thoảng mơn man suối tóc dài  
Sóng biếc hay mây ôm dáng ngọc  
Tóc huyền buông xõa động lòng ai 
                                        Quên Đi 

  Các bài Họa: 

                   Bờ Vai 
Nắng sớm choàng vai hương nhẹ bay 
Bờ vai mười sáu tóc buông dài 
Vai gầy ngoan nhé ôi thanh thoát 
Trót đã say rồi ai hỡi ai 
                                     Kim Phượng 

                 Chiều rơi 
Nhạt nắng chiều rơi sương khói bay 
Hàng cây rủ bóng chặng đường dài 
Mây trôi bàng bạc chân trời biếc
Xao xuyến nhớ về bóng dáng ai 
                               Thiên Thu