Thứ Sáu, 7 tháng 4, 2017

Nguyễn Đăng Khoa - Chs Tống Phước Hiệp nk 62-69


Từ trái qua: Lê văn Hoàng (Hoàng lùn, đã mất), không nhớ, La vĩnh Hùng, Thầy Tỏ, Khai, Lê văn Hội (đã mất)..không nhớ.., Khoa đội nón, đứng góc phải của ảnh.

 Khoa đứng bên phải của ảnh.Hình Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa

***