Thứ Bảy, 8 tháng 4, 2017

HỒ VĂN CƯỜNG - BÔNG HỒNG CÀI ÁO VIETNAM IDOL KIDS 2016 - GALA 2


  

"Bông Hồng Cài Áo" của nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ, qua giọng hát của Cháu Hồ Văn Cường đã mang đến cho tôi cảm xúc để viết bài thơ "Đêm Nhớ Má"
Quên Đi