Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

LK Sơn Nữ Ca, Trăng Sơn Cước - Vũ Linh, Ngọc Huyền [ct DUYÊN TÌNH 4]