Thứ Năm, 18 tháng 6, 2015

Thăm Bạn - Tình Bạn


Bài Xướng: Thăm Bạn

Cao Lãnh, Vĩnh Long mắy chặng đường 
Xót xa thi hữu ngập tình thương 
Quên Đi thống khổ, ôi vận nước!
Thơ Thẩn vườn nhà gió bốn phương 
Mailoc
***
Bài Họa: Tình Bạn

Người nơi cố quận kẻ tha phương
Quý mến dù xa vạn dặm đường
Nan bắc đông tây nào cách biệt
Vườn nhà thơ thẩn một trời thương
Quên Đi
* * *
Bài họa Tình Bạn


Chung Vườn Thơ Thẩn một trời thương
Há cách gian lao mấy chặng đường
Chỉ ngại trời mây không với được
Tấc lòng trải rộng chốn ngàn phương!
Nguyễn Đắc Thắng

***
Bài Hoạ

  Vài Lời Thăm Bạn
(Thân tặng 2 bệnh nhân QĐ và KO và chúc mau bình phục)

Vài lời thăm hỏi chút thân thương
Mỹ - Á xa nhau vạn dặm đường
Dù có muộn màng xin mến chúc
Mail nầy gởi net dẫu xa phương
Song Quang