Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Chút Tình Tri Ngộ

 Anh Hữu Đức,  Anh Đắc Thắng, Anh Cao Linh Tử, Anh Trương Văn Phú
Nghe tin bạo bệnh thấy nôn nao
Dù ảo cùng chung gặm một tàu
Thơ Thẩn từ lâu tình mến mộ
Kim bằng đã đậm nghĩa thương trao
Đường xa chẳng quản ngày mưa nắng
Sông rộng không ngăn bước Thắng Cao
Khách chủ sẻ chia niềm cảm kích
Bao lần anh cố nén cơn đau!

                           Cao Linh Tử
                             19/5/2015
Hình Ảnh: Trương Văn Phú

* * *
Bài Họa: Mừng Bạn Đến Thăm

Anh đến thăm mình dạ thấy nao
Quen qua thơ phú một con tàu
Vượt đường Cao Lãnh người tìm đến
Thăm kẻ Vĩnh Long nghĩa gởi trao
Tận mặt nhìn ra đây bạn Đức
Trong tay mới biết đấy thầy Cao
Niềm vui đầy ấp lần tương ngộ
Cười nói huyên thuyên chẳng nhớ đau.

Quên Đi