Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Đậm Tình


Thầy bạn thăm tôi mừng trong bỡ ngỡ
Vì mình đây chưa gặp gỡ lần nào
Sao lòng nghe cảm giác nao nao
Chừng như đã vốn là cố cựu
Internet giao tình thi hữu
Nơi vườn thơ kết nghĩa văn chương
Chúng ta tuy mỗi kẻ ở một phương
Chưa biết mặt sao chẳng hề xa lạ
Lại quan tâm như thâm tình giục giã
Giờ cám ơn và mơ tương ngộ có ngày
Lòng xin ghi khắc nghĩa này

Quên Đi* * *

Thấy Rồi: Anh Hữu Đức, Đắc Thắng,Linh Tử

Hình như đen đá ngó ly chè,
Đãi khách bạn bè giải khát nghe.
Đắc Tháng trẻ măng màu tóc bạc,
Cao Linh Tử khỏe "đẹp trai" ghê.
Ba anh tri ngộ tình bằng hữu,
Một Nhóm "Vườn Thơ Thẩn" trọn bề.
Nhìn kỹ anh Huỳnh tươi, mắt sáng,
Làm tôi xúc động nhớ về quê...

Mai Xuân Thanh

Ngày 20 tháng 05 năm 2015