Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

Tiễn Nguyễn Kỹ Khuyên Lần cuối Phần 3

Sau khi hoà tang, ngày 02-5-2015, Gia đình đem tro xác rải  trên dòng sông Tiền nơi đoạn giữa cầu Mỹ Thuận theo mong muốn của Khuyên. riêng tro cốt sẽ được Thuỷ (cô Bảy) em của Khuyên đem về Mỹ.
Thuỷ và Bịt tro xác của KhuyênTro xác của Khuyên


Hết

Hình Ảnh : Huỳnh Hữu Đức

***