Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Tao Với Mầy


( Viết về thằng bạn tên Khuyên)

Tao với mầy y như vòng Thái Cực
Ba mầy nhà giáo Tía tao nhà binh
Đến đời mình tao giáo mầy đi lính.
Ba Má tao có sáu trai một gái
Còn bên mầy toàn gái chỉ một trai.

Nhưng có điều tao với mầy thật giống
Tính ham vui nên rất khoái nhong nhong
Hay trốn học thường được tới văn phòng
Nhiều lúc bí mượn anh Nguyên làm huynh trưởng:
-"Vào văn phòng than thở cảnh gia đường,
nên em nó đôi khi nghỉ học".
Nhớ những đêm mê chơi về quá muộn
Cây cột đèn trước cửa vậy mà hay
Thành cầu thang cho tao mầy lên xuống
Thật thấy tội và thương cho con Bảy
Đứa em gái  phải canh cửa chờ mầy
Vì sợ nhà biết rầy anh tội nghiệp.

Đến năm 69 bạn bè đi tứ tán
Mầy lính biển tao thầy giáo xa quê
Có lẽ đời nầy mầy đã chán chê
Nên từ bỏ để đi về cõi Phật
Tao còn nhớ lời mầy trăn trối:
-" Hãy hoả thiêu, nhưng đừng bằng lò củi,
lửa phừng phừng nóng lắm, khói đen thui,
tìm lò điện thiêu cho sạch sẽ.
Lọ chứa cốt đâu thờ cũng đươc,
Riêng tro tàn thì rải giữa lòng sông
nhưng phải khoảng giữa của cầu Mỹ Thuận."

Bạn ngày xưa kẻ còn người mất
Có dăm thằng tất bật tiễn đưa mầy
Được như vậy cũng tốt quá đi thôi.
Mầy có lẽ chẳng còn chi ân hận...
                                  Quên Đi
                                   ngày 03-5-2015