Thứ Bảy, 30 tháng 5, 2015

CHS Tống Phước Hiệp NK 62-69 Chia Buồn Cùng Gia Đình Nguyễn Trí HiếuCựu học sinh Tống Phước Hiệp, niên khóa 62-69 rất đau buồn khi hay tin
Bạn Nguyễn Trí Hiếu
Đã từ trần, sau thời gian trị liệu tại bịnh viện Thống Nhất Sài Gòn.
Lúc 20 giờ ngày 26 - 05 - 2015 (nhằm ngày mùng 9- 05 năm Ất Mùi)
Tại Vĩnh Long
Hưởng thọ 64 tuổi
Lễ động quan vào lúc 06 giờ ngày 28 - 05 - 2015.
Sẽ được hoả táng tại Sa Đéc.
Thành kính phân ưu cùng Gia đình bạn Nguyễn Trí Hiếu. Nguyện cầu Hương Linh bạn sớm vãng sanh miền cưc lạc.

Đồng Kính Phân Ưu

Lê Thị Kim Phượng
Huỳnh Hữu Đức