Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Xướng Hoạ : Tạ Từ

     Bài Thơ Xướng

                    Tạ Từ 
Cầu thệ thủy im ngồi trơ cổ độ ,
Quán thu phong lặng đứng rũ tà huy.
Có buồn hỏi hoa nắng vàng đầu sóng ,
Rồi sẽ theo sông nước cuốn trôi đâu?

Cõi cát bụi những nửa hư nửa thực ,
Kiếp nhân sinh thôi đã lắm bể dâu.
Ba chìm bảy nổi , một đời luân lạc ,
Môi đỏ má hồng nay đã bạc đầu.
Thôi nhỉ , đủ rồi , buồn vui thế sự ,
Mòn mỏi tháng ngày, mãi mãi thương nhau ! 
                          PKT 11/11/2014
Chú Thích : Hai câu đầu lấy ở trong Cung Oán Ngâm Khúc của Nguyễn Gia Thiều (1741 - 1798):
Cầu thệ thủy ngồi trơ cổ độ ,
Quán thu phong đứng rũ tà huy .

Tri Khac Pham

Các Bài Thơ Hoạ

               Thuận Duyên
 Lấy gió mát trăng thanh mà kết nghĩa, 
Mượn hoa đàm đuốc tuệ để làm duyên.(*)
Thanh thản thay lá rừng vui theo gió
An phước nhàn sao nghĩ chuyện đâu đâu
Máy tạo hóa xoay dần cùng tắc biến
Bởi vô thường biển cả hoá nương dâu
Mong thời thế cánh bồng mơ thoả chí
Được gì chưa hay bạc trắng mái đầu
Quên hết thôi tháng ngày sông vẫn chảy
Bóng câu qua duyên còn mãi trong nhau

                                    Quên Đi
 

(*) - "Lấy gió mát trăng thanh kết nghĩa, 
         Mượn hoa đàm đuốc tuệ làm duyên." 
Trích "Cung Oán Ngân Khúc" của Nguyễn Gia Thiều.


       Hạt Bụi Thời Gian 
                       Kính tặng Thầy PKT
Đã từng ngắm hoa nở, tàn lắm độ
Thì buồn chi khi thấy bóng tà huy ?
Nắng theo ngày lên cao rồi lại tắt
Sông miệt mài nước chảy biết về đâu ?
Ta, hạt bụi từ nơi nào đã đến
Dù vật vờ trên bãi biển nương dâu
Hay hối hả quay cuồng trong sóng gió
Cũng cuối cùng trắng xoá bạc phơ đầu 
Thôi, vui được ngày nào thì cứ hưởng
Cũng may là bạn hữu vẫn còn nhau !
                           Phương Hà
                          ( 12/11/2014 )

 Các Bài Thơ Cảm Tác

              Trên Cầu
Đứng trên cầu nhìn mông lung huyền ảo
Thời gian đi mây gió cũng đi theo
Và cả những tình yêu đều đi hết
Chỉ giòng sông ở lại ngắm hoa bèo
Hoa cũng đi , đi về đâu hoa nhỉ
Cầu Nại Hà ta cứ tự hỏi ta
Hỏi tức trả lời ! Aha ! Aha !
                           C.D.M.

                Đi Về
Nước triền miên cầu trơ bến cũ ,
Quán thu phong đứng rũ tà dương .
Đời người một nắng hai sương ,
Đò xưa còn đó liễu dường kém xanh .

Kiếp phù sinh mong manh giấc mộng ,
Tóc bạc đầu gió lộng hoàng hôn  .
Thời gian như vó câu dồn ,
Về thôi ngơ ngác tần ngần chi đây !
                             Mailoc