Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Tranh Câu Đối: Sắc Không


Câu Đối: Quên Đi
Tranh Câu Đối: Hữu Đức