Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

"...Ơi " (Thơ Vui Yết Hậu)


Chữ Tàu cả đống hỡi thư ơi
Thừa hiểu rằng ta chẳng biết chơi
Cắc cớ trêu đùa thằng ngốc tử
Trời !!!
                     Lưu Linh
***
Phải chi ít ít ráng mà chơi
Cả đóng như trên thiệt rối bời
Cố gắng mài mò từng chữ một
Mời.
                            Quên Đi

***
Thơ đùa thì được thử làm chơi
Luật trắc bằng Niêm mệt cả đời
Học hoài nhưng dốt thôi đành chịu
Xời.
                           Kim Oanh