Thứ Năm, 13 tháng 7, 2017

Tiếng Mưa Đêm


Lao xao giọt nước rơi
Nhung nhớ bóng bên trời
Mưa về trên hẻm vắng
Đọng nỗi buồn chơi vơi
               Gió hạ lướt lay rèm
               Khơi lời thơ anh dệt
               Mối tơ lòng anh kết
               Cảm xúc bởi tình em
Bên rèm thao thức nhớ
Cuộc tình từng chớm nở
Như hoa điểm sắc đời
Như hồn đến cõi mơ
               Đêm dài thêm hiu quạnh
               Ôi cuộc tình mong manh
               Sao mãi còn lắng đọng
               Sâu trong đáy tim anh
Mưa vẫn rớt bên thềm
Sóng lòng chẳng dịu êm
Nhịp tình như vội vã
Cho tình càng dày thêm
               Gió Nam lại trở về
               Kéo buồn dài lê thê
               Tiếng thằn lằn tặc lưỡi
               Làm sao tỉnh cơn mê...?
                                 Quên Đi