Thứ Năm, 27 tháng 7, 2017

Đêm Mưa Gió


Đêm về trong lặng lẽ
Đêm khơi dậy niềm đau
Đêm gieo đầy cảm xúc
Đêm kỷ niệm năm nào.
            Mưa về thêm nhớ mong
            Mưa chẳng xót cho lòng
            Mưa thôi đừng rên rỉ
            Mưa lạnh giá cô phòng.
Gió lùa xuyên kẽ lá
Gió lộng suốt đêm dài
Gió đi vào nỗi nhớ
Gió lạnh thấm hồn ai.
                         Quên Đi