Thứ Ba, 23 tháng 5, 2017

Hương Thầm


Xuân về khoe sắc rộn nơi nơi
Hoa thắm nhà ai hé nụ mời
Kim ngọc thi nhân nào động ý
Hương khuê mặc khách ước trong đời
Mỗi lần đối diện tim xao xuyến
Đến lúc chia tay dạ rối bời
Dẫu biết tình yêu đang chớm nở
Cớ sao ngần ngại chẳng nên lời.
                                 Quên Đi 
***