Thứ Sáu, 10 tháng 3, 2017

Người Và Bóng


Bài Xướng Từ Hình

      Người Và Bóng

Người thẳng mà sao Bóng lại cong?
Có chi khuất tất ở trong lòng?
Run run, thổn thức dường đau khổ
Ngắc ngoéo, lằng ngoằng tựa rối bung
Ghen ghét, so đo: tâm bấn loạn
Tính toan, luồn lách: ý xoay vòng
Khi hồn trong sáng và thanh thản
Người - Bóng song đôi, giống lạ lùng.
                         Phương Hà
***
Các Bài Họa:
 
       Người Và Bóng

Người đang đi thẳng bóng thì cong,
Có phải điều chi khuất tất lòng ?!
Lợn vợn vòng vèo như sóng gợn,
Vòng vòng ngoắc nghéo tựa bờ bung.
Hay là ghen ghét lòng đâm loạn ?
Hoặc giả so đo ý chuyển vòng ?
Khéo thẩn thơ lo ! Là nước ngập !!!
Triều cường, mưa lũ ! Lạ chi lùng ??!!
                  Đỗ Chiêu Đức
***
             Thực Ảo

Mừng thay có bóng dẫu cong cong
Chớ nản chi cho nát cõi lòng
Dáng của hôm nay còn vẹn đủ
Bóng như dĩ vãng dễ hồ bung
An vui khiến dạ thêm ngời sáng
Buông thả cho tâm chẳng loạn vòng
Thực ảo cuộc đời như đối tửu
Dưới trăng mượn bóng khỏi lo lùng.
                         Quên Đi
------