Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

Mừng Sinh Nhật Song MaiHết Tết, mưa nhiều thấy bắt rầu,
Tháng hai hăm tám nhớ gì đâu !
Song Mai sinh nhựt nghe nồng ấm,
Chiếc bóng, mãn phần thấy lạnh sâu.
Tỷ muội Vườn Thơ luôn trọng nghĩa,
Anh em xướng họa vẫn cùng nhau.
Thương tâm luyến tiếc tình đôi ngã,
Cạn chén tương phùng rượu giải sầu !
                           Mai Xuân Thanh
                 Ngày 24 tháng 02 năm 2017

(Song Mai có tang trượng phu, sợ nhớ lộn ngày nên hỏi lại Sinh Nhựt của Song Mai có đúng là 28/02 dl không ?)

***
   Một lần Sinh Nhật buồn
                           2/28/2017

Lại ngày sinh nhật đến mà chi ! ??
Chỉ thấy buồn thôi có ích gì !
Đánh phấn má hồng sao vẫn nhạt
Tô son môi đỏ cứ đen chì
Nhìn hoa như thể hoa tàn úa
Ngó nến tựa tuồng lệ chảy mi
Hai tám tháng hai càng tủi phận
Thiệp mời khất bạn...bởi sầu bi !
          Song MAI (Lý Lệ MAI)
*** 
Có Tiệc nào không tàn
Có vui nào chẳng tan
Hãy nhìn lên phía trước
Sầu tựa áng mây ngàn

Mừng sinh Nhật Lý Lệ Mai

Thiệp mời khất bạn...bởi sầu bi!
Cứ mãi buồn mang ích lợi gì
Tiếng thở nghe qua chừng đứt ruột
Lời than sao thấy nặng như chì
Vườn Thơ Thẩn ghé hoa môi nở
Lý Lệ Mai dừng lệ ướt mi
Hăm tám tháng hai sinh nhật đến
Bạn bè mừng chúc chớ buồn chi
                             Quên Đi
***
Mừng sinh nhật Song Mai 28/2
 
Sinh nhật hỏi rằng đến để chi? 
Buồn vui năm tháng có hơn gì? 
Khi sinh khóc ré không buồn tủi 
Lúc nạn thăm tường quẳng áo bi 
Thương giận niềm tin trao thỏa ước 
Hợp tan phận số chẳng đeo chì 
Tháng hai hai tám ngày luôn vẫn 
Tưởng chút duyên đời kẻ nét mi ! 
                Mai Thắng - 170226 ***
Hoa nở đẹp lại tàn,
Sum họp nào cũng tan.
Nửa chừng xuân vĩnh biệt,
Tiễn đưa xa gió ngàn...

Mừng Sinh Nhật Song Mai

Vui lên sống tiếp chớ buồn chi,
Cát bụi trở về chẳng lạ gì.
Thiên cổ người xưa siêu tịnh độ,
Dặm hồng cô phụ mắt thâm chì.
Nghe lời bằng hữu mừng sinh nhựt,
Cảm động bạn bè khẽ chớp mi...
Cuối tháng hai này ta mở tiệc,
Birthday chúc chị hết sầu bi !
                           Mai Xuân Thanh
                Ngày 26 tháng 02 năm 2017
***