Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

Xướng Hoạ: Thái Huy Xin Chào


             Thái Huy Xin Chào 
                            (Bài Thơ Xướng)                       Mời Bạn Mới 
                                                                                       (Bài Thơ Hoạ)
           Thái Huy xin ngả mũ chào                                 
 Tỷ huynh lòng mở đón vào Vườn Thơ…            Cổng Vườn luôn rộng cửa chào
          Niềm vui quả ấy không ngờ                  Mời Huy dời gót bước vào sân thơ
  Lang thang đây đó nay mơ đã thành                  Thêm bạn mới vui bất ngờ
           Cám ơn liền chị, đàn anh              Bốn phương tương ngộ trước mơ nay thành
Góc Vườn Thơ Thẩn đã dành cho Huy                 Tình thi hữu nghĩa em anh
           Thơ đầu nào biết nói chi                  Trang thơ một góc sẵn dành Thái Huy
  Cầu mong trăm sự,sai gì nhắc nhau.                Mong rằng chớ ngại điều chi
       Tân binh nhận phận đến sau                  Trải lòng sai đúng có gì bảo nhau
  Đôi lời thô thiển thay trầu,rượu thôi             Xin đừng nghĩ chuyện trước sau
          Mâm trên huynh,tỷ đủ rồi                 Bút khai cũng tựa rượu trầu đó thôi
Chiếu manh đã trải em ngồi chung vui.                Đầu tiên thủ tục đã rồi
         Gọi cùng chia ngọt,sớt bùi              Thầy Cô Thân Hữu chung ngồi cùng vui
 Cho quên bao nỗi ngậm ngùi xa quê                      Ý thơ rõ thật là bùi
       Chữ Đi không khác nghĩa về             Gieo vần Lục Bát ngùi ngùi hương quê
  Nghĩ càng chua xót tái tê tấm lòng.                   Đến đây xin chớ bỏ về
                        Thái Huy,7-29-15            Càng gây lưu luyến càng tê tái lòng.
                                                                                   Quên Đi, 30-7-2015

                   Tình Trong Con Chữ
                                   (Bài Thơ Hoạ)

                 Thiết tha thân ái câu chào
           Tâm tư gửi gắm đưa vào trang thơ
              Duyên may kết nghĩa bất ngờ
              Tri âm tri kỷ có mơ ắt thành
               Bao lời chân thật tình anh
    Bấy nhiêu đồng cảm trọn dành Thái Huy
                Sơ giao phải trái mà chi
      Xướng đi họa lại những gì trao nhau
             Lẽ nào vì chuyện trước sau
  Trọng thêm chén rượu miếng trầu vội thôi
            Vườn Thơ nhộn nhịp đây rồi
Chiếu chung một mảnh quanh ngồi chúc vui
            Tình trong con chữ ngọt bùi
    Giữa lòng đất lạ ngùi ngùi hương quê
             Đến đây xin chớ đừng về
         Kẻ đi người ở thêm tê tái lòng


                                     Kim Phượng