Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Xướng Hoạ : Hôi Ngộ, Sinh Nhật Cùng vui

Anh Văn Phú, anh Chiêu Đức, chị Chiêu Đức, chị Phương Hà, anh Hữu Đức, Anh Đắc Thắng, anh Linh Tử

Góp Vui
"Thơ thẩn vườn" ta họp mặt đây!
Đúng ngày sinh nhật lão già nầy
Ước chi ...gần gủi cầm ly cụng
Mộng phải...dù xa cạn mấy chai
Đất khách, đôi nơi đường khó đến
Quê nhà, một chốn dễ sang ngay
Góp vui hoa bánh nhờ mail gởi
Hội ngộ tao phùng thết tiệc thay


Song Quang
***
Cạn Chén Tương Phùng

Vườn Thơ gặp gỡ ở nơi đây
Nâng chén cùng nhau dịp hiếm này
Hải ngoại - bạn hiền - mời chạm cốc
Quê nhà - thi hữu - nhắc vơi chai
Chúc mừng sức khoẻ luôn đầy đủ
Mong ước tinh thần mãi vững ngay
Rót một ly đầy, xin gởi đến
Song Quang sinh nhật thật vui thay!


Phương Hà
***
Mừng Sinh Nhật Song Quang


Mười ba tháng Tám hẹn nhau đây,
Gặp gở Vườn Thơ Thẩn chốn này...
Tương Ngộ Vĩnh Long nghe thú vị...
Song Quang Sinh Nhật uống đôi chai...
Xa xôi cách trở lòng canh cánh,
Gần gủi thuận đường tất đến ngay...
Chúc thọ hàn huyên đôi chén rượu,
Nâng ly Sinh Nhật, tiệc vui thay !


Mai Xuân Thanh

Ngày 06 tháng 08 năm 2015
***

Song Hỹ

(Chúc mừng hội ngộ Vườn Thơ Thẩn & Sinh nhật Song Quang)

Tâm tình khao khát muốn về đây
Dãy đất quê hương khốn khó này
Đã cảm phê cùng câu họa vận
Thường nghe nhắc khéo phút cầm chai
Tìm phen dịp đến còn chờ được
Hóng chút duyên hòa sẵn quyết ngay
Sinh nhật đưa tin … ồ ngẫu diệu
Vườn Thơ hội ngộ … chúc mừng thay!

Nguyễn Đắc Thắng

20150810
***
Đành Thôi

Được tin anh bận chẳng sang đây
Tiếc quá Song Quang vắng tiệc này
Không thể cùng nhau năm bảy cốc
Thôi đành tự uống một vài chai
Cần Thơ sinh nhật đang gần tới
Phố Vĩnh tương phùng sắp đến ngay
Sao lại trùng ngày ôi chán thiệt
Dịp bao giờ nữa đáng buồn thay.


Quên Đi
***
Mừng Họp Mặt & Sinh Nhật Song Quang


Vườn thơ thơ thẩn sẽ về đây,
Nâng chén chung vui buổi họp nầy.
Sẵn chúc Song Quang thêm một tuổi,
Lại mừng Nhị Đức cạn vài chai.
Vân Hà mong gặp lòng hoài vọng *
Oanh Phượng chờ hình sẽ có ngay!
Khả ngộ, phải đâu cầu lại được,*
Hữu duyên ngàn dặm, thật mừng thay!

Đỗ Chiêu Đức

* Vân Hà: Thầy Trầm Vân và Chị Phương Hà.

* Oanh Phượng: Kim Oanh và Kim Phượng.

Tục ngữ ngày xưa:

* KHẢ NGỘ BẤT KHẢ CẦU. Có nghĩa: Có thể gặp được chớ không thể cầu mà có được.
* HỮU DUYÊN THIÊN LÝ NĂNG TƯƠNG HỘI: Nếu đã có duyên thì ngoài ngàn dặm vẫn có thể tìm về để gặp gỡ nhau.