Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Hồng Điệp và Gia Đình Cảm Tạ

Các Anh Chị thân mến,  
Hồng Điệp đã về lại Mỹ mấy hôm rồi.
Toàn thể gia đình cũng như Hồng Điệp thành thật tri ân sự quan tâm của tất cả các Anh Chị!

Hồng Điệp và Gia Đình
Đồng Cảm Tạ.