Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Giọt Ngâu


Giọt lệ đến từ đâu
Gieo buồn trong thanh vắng
Có phải vợ chồng Ngâu
Gặp trên cầu ô thước
Bảy tháng bảy đêm thâu
Thời gian chẳng bao lâu
Thương chàng Ngưu ả Chức
Nhân thế động lòng sầu.
                       Quên Đi