Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Chiến Sĩ Trận Vong - Hồn Thiêng Tử Sĩ - Lên Đường


Chiến Sĩ Trận Vong 

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi 
Mặt chinh phu trăng dõi doi soi . (*)
Hồn thiêng sông núi vời vời 
Nắm xương cát trắng nhìn trời mây bay!

Mailoc

(*) trích từ Chinh Phụ Ngâm Khúc
***

Hồn Thiêng Tử Sĩ

(Từ thơ của Thầy Mailoc)

Ngọn đèn lắc lơ gió thổi
Hồn thiêng tử sĩ sáng soi đời đời
Danh lưu Tổ Quốc rạng ngời
Ngàn năm sống mãi giữa trời Việt Nam.

Kim Oanh

***
Lên Đường

"Chàng trẻ tuổi vốn dòng hào kiệt
Xếp bút nghiên theo việc kiếm cung" (*)
Thầm mong nối bước kiêu hùng
Tảo trừ lang sói vẫy vùng dọc ngang.

Quên Đi
(*) Trích từ Chinh Phụ Ngâm Khúc
***
Chiến Sĩ Trận Vong

Hồn tử sĩ gió ù ù thổi
Mặt chinh nhân trăng dõi dõi soi *
Gươm thiêng ngọn thép rạng ngời
Khí hùng bất tử đời đời lưu danh

Kim Phượng
* trích từ Chinh Phụ Ngâm Khúc