Thứ Hai, 31 tháng 8, 2015

Cảm Xúc Tương Tiến Tửu Lý Hạ


       將進酒 
              李贺; 780–816
琉璃鐘,
琥珀濃, 
小槽酒滴真珠紅。
 烹龍炮鳳玉脂泣, 
羅幃繡幕圍香風。
 吹龍笛,擊鼉鼓,
 皓齒歌,細腰舞。
 況是青春日將暮,
 桃花亂落如紅雨。
 勸君終日酩酊醉, 
酒不到劉伶墳上土。

Tương Tiến Tửu - Lý Hạ (780 - 816)
Lưu ly chung
Hổ phách nùng
Tiểu tao tửu tích trân châu hồng
Phanh long, bào phượng, ngọc chi khấp
La vi, tú mạc, vi xuân phong
Xuy long địch, kích đà cổ
Hạo xỉ ca, tế yêu vũ
Huống thị thanh xuân nhật tương mộ
Đào hoa loạn lạc như hồng vũ
Khuyến quân chung nhật mính đính túy
Tửu bất đáo Lưu Linh phần thượng thổ 


***
Chú Thích:
(1)Kích đà cổ = Vỗ trống đà. Theo Tự Điển Hán Việt-Thiều Chửu, con đà, giống như con cá sấu, 4 chân, da được dùng để làm mặt trống.
(2) Lưu Linh, người đất Bái, cuối đời Tam Quốc(223- 263), trong nhóm Trúc Lâm Thất Hiền, cùng với Kê Khang (Truyện Kiều có câu "Kê Khang này khúc Quảng Lăng/ Một rằng Lưu Thủy hai rằng hành vân/ Quá quan này khúc Chiêu Quân/ Nửa phần luyến chúa nửa phần tư gia"). Tánh tình phóng túng ,từ quan , tối ngày chỉ có thơ rượu, sách kể, vợ cản không được. Có làm mấy câu thơ: "Thiên sanh Lưu Linh / Dĩ tửu vi danh / Nhất ẩm nhất hộc / Ngũ đẩu giải tỉnh / Phụ nhân chi ngôn / Thận bất khả thính ".(Trời sinh Lưu Linh / Uống rượu nên danh / Mỗi lần một hộc / Năm đấu mới tỉnh / Vợ có nói gì / Chớ nên không nghe) 


Khúc Ca Tương Tiến Tửu Của Lý Hạ
 
Chén lưu ly
Rượu nồng màu hổ phách đậm
Giọt đọng trân châu hồng mời gọi
Xẻ rồng, nướng phượng, mỡ sủi bọt ngọc trắng sụt sùi
Màn lụa, rèm thêu, gió xuân lồng lộng
Sáo rồng đã thổi, trống đà đã nổi
Miệng hoa ai ca, lưng ong ai múa
Nhã nhạc lên rồi, hãy vui chơi đi
Huống chi xuân xanh ngày đã chiều tà
Ngoài trời đang cơn mưa hồng
Ngàn cánh đào rụng rơi lả tả
Rượu nào đến tưới trên phần mộ Lưu Linh
Thôi thì, trần gian tri kỷ, ngày tháng mịt mùng
Một cuộc say vùi, càn khôn túy lúy, nên chăng
                                        Phạm Khắc Trí
                                            08/05/2015 
 ***
Cảm Xúc Từ Tương Tiến Tửu của Lý Hạ

Tiến Tửu

Chén sành rượu đế trong 
Mừng bạn nâng ly tỏ tấm lòng 
Đây món miệt vườn đem chiêu đãi 
Nổi lửa đốt rơm nướng cá đồng
Bàn tre bên chái nhỏ 
Quây quần thân hữu tiếng cười to 
Đũa gõ miệng ly theo từng nhịp 
Lời thơ ngâm vội át câu hò 
Dòng đời đi quá nữa 
Bạn già chớ hỏi hết xuân chưa 
Thi rượu còn đây còn trẻ mãi 
Tiến tửu bao chung chẳng thấy vừa 
Ngoài sân nắng xế tà 
Ngày vui sớm vội qua 
Luyến tiếc từng giây phú
Nhưng rồi cũng đành xa. 
                            Quên Đi 

 ***
Đinh Lăng,Tiến Tửu 
Cảm tình bạn hữu mong,
Anh chị em, nhà giáo hết lòng.
Tương ngộ Vĩnh Long nay mừng khách,
Ẩm thực, rượu ngon đãi cá đồng.
Thô sơ kê bàn nhỏ,
Cùng nhau vui vẻ nói cười to.
Gắp đũa, cụng ly, tay gõ nhịp,
Song Quang, sinh nhật ngẫu nhiên, hò...
Mình nay đâu trẻ nữa,
Bạn bè phấn chấn khỏe lên chưa!
Có rượu Đinh Lăng ngon bổ mãi,
Hứng khởi say sưa mấy cũng vừa.
Hương quê, bóng xế tà
Vui sao chóng vánh qua...
Lưu luyến ôi ! Thời khắc,
Bồi hồi... sẽ cách xa...

                      Mai Xuân Thanh

***