Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

Tự ThánTương lai đất nước quá mong manh
Trùng điệp nguy cơ đã tỏ rành
Hỏi đỉnh bao người tham vọng chiếm
Đuổi hưu lắm kẻ xúm nhau giành
Ngoại xâm dòm ngó không lo giữ
Xáo thịt so kè cứ mãi tranh
Biết đến bao giờ thôi loạn thế
Để muôn dân được sống yên lành.
                                  Quên Đi***