Thứ Ba, 8 tháng 8, 2017

Trường Trung Học Tống Phước Hiệp 1973 Trở Về Trước

 Cùng tâm trạng với những Cựu Học Sinh, luôn luyến nhớ về ngôi trường Tống Phước Hiệp thân yêu của thuở nào, tôi thường vào mạng, để tìm lại bóng dáng ngày xưa của ngôi trường mà tôi đã theo học suốt 7 năm trời.
Những ảnh bên dưới được sắp xếp theo thứ tự thời gian.
Huỳnh Hữu Đức
***
Trong khoảng thời gian trước đây, Văn phòng có một trệt và một lầu. 
Tầng trệt dùng làm Văn Phòng. Tầng lầu dùng làm phòng Khánh Tiết. 
Trong cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20, do cấu trúc của Văn Phòng xuống cấp trầm trọng, nên Nhà Trường đã phá bỏ tầng trên, chỉ giữ lại phần trệt

Ảnh trước năm 1962:Ở góc nhìn này, chúng ta thấy rõ Văn Phòng và Phòng Khánh Tiết

Trong khoảng thời gian này, hai bên đường từ cổng đến văn phòng chưa có hai hàng Huỳnh đàn.

Ảnh 1963 đến 1973:
Mặt sau của Văn Phòng và phòng Kháng tiết

Toàn cảnh Văn phòng và phòng Khánh Tiết.


Con đường dẫn từ cổng vào Văn phòng (không rõ ảnh chụp vào thời kỳ nào chỉ biết sau năm 1975)
Ảnh chụp sau khi phá bỏ lầu 1 của Văn Phòng. Phần đập bỏ là phòng Khánh Tiết.

Huỳnh Hữu Đức sưu tầm

***