Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Thăm Thầy Cũ


Thông thường, trong những lần họp mặt vào cuối năm, Cựu học sinh nk 62-69 chúng tôi đều có mời Quí Thầy còn đang ở Vĩnh Long đến dự. Nhân dịp này, chúng tôi có chút ít quà kính đến Thầy.
Những quà này xuất phát từ tấm lòng nhớ ơn Thầy Cô của tất cả học trò chúng tôi, đặc biệt là các Bạn ở Hải Ngoại, như Giản Kim Dung, Nguyễn Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hồng Điệp, Trần Bích Ngọc, Trần Ngọc Em.
Năm nay, vào tháng 3, trong chuyến về thăm gia đình và quê hương, bạn Trần Ngọc Em có tặng cho Các Thầy chút lễ. Đến tháng 6, bạn Giản Kim Dung cũng có gởi cho các Thầy.
Các Thầy sức ngày càng yếu, nên khi nhận được tiền của các Bạn ở Hải Ngoại gởi về, không chờ đến cuối năm, chúng tôi đã hai lần mang trao tận tay Thầy. Trong những lần như thế, các Thầy rất vui khi những học trò cũ vẫn còn quan tâm đến mình.
Không biết nói gì hơn, thay mặt Thầy, chúng tôi chân thành cám ơn nghĩa cử của Các Bạn CHS NK 62-69 nói chung và các Bạn ở Hải Ngoại nói riêng.


 Thầy Ứng đã nằm liệt hơn 2 năm nay.


 Thầy Quý

 Thầy Liêm

Thầy Thuận

Hình ảnh Lê Ngọc Điệp - Huỳnh Hữu Đức


***