Thứ Năm, 3 tháng 8, 2017

Quan Thư - Kinh Thi

 
 Tình yêu trai gái thời nào cũng thế. Chúng ta cùng thưởng thức bài thơ trong KinhThi:

 關雎 2            Quan Thư 2
       詩經                Kinh Thi

參差荇菜       Sâm si hạnh thái    
左右流之       Tả hữu lưu chi    
窈宨淑女       Yểu điệu thục nữ          
寤寐求之       Ngộ mị cầu chi       
求之不得       Cầu chi bất đắc        
寤寐思服       Ngộ mỵ tư bặc       
悠哉悠哉       Du tai! Du tai!       
輾轉反側       Triển chuyển phản trắc           

Dịch nghĩa: Tiếng Chim Sư Cưu

Rau hạnh so le không đều nhau
Mọc dưới nước, đưa qua đưa lại, khi trái khi phải tuỳ theo dòng chảy
Ôi! người con gái dịu dàng duyên dáng
Dù thức hay ngủ đều mong có được nàng
Nếu điều mong muốn không được
Dù thức hay ngủ cũng đều nhớ tưởng đến nàng
Xa vời thay, xa vời thay
Cứ trằn trọc mãi không yên giấc.
 
Chú Giải của Chu Hy:

- sâm si 參差: dáng dài ngắn không đồng đều nhau.
- hạnh 荇: rau tiếp dư, rễ mọc ở đáy nước, lá màu đỏ tía hình tròn, đường kính hơn một tấc, nổi trên mặt nước. Hoặc tả hoặc hữu, vô định không thường, khi bên trái khi bên mặt lưu, thuận theo dòng nước mà hái lấy. Hoặc ngộ hoặc mỵ, không lúc nào là không, khi thức khi ngủ đều nhớ đến nàng.
- bặc 服: nhớ.
- du 悠: dài, xa xôi.
- triển 輾: lăn nửa vòng; chuyển 轉: lăn trọn vòng; phản 反: lăn qua lăn lại; trắc 側: lăn nghiêng. Đều là nói nằm không yên giấc.
Dịch Thơ:

            Tiếng Than Chim Cưu
1/
Rau hạnh vắn dài
Nghiêng theo dòng chảy
Cô gái dịu dàng
Ao ước được nàng
Nếu như chẳng trọn
Chỉ còn nhớ mong
Cõi lòng giá lạnh
Năm canh thao thức.

2/
              So le rau hạnh vắn dài
 Xuôi theo nước chảy mọc hai bên dòng
          Dịu hiền cô gái trắng trong
 Cho dù thức ngủ đều mong được nàng
      Nếu như người đẹp chẳng màng
  Ta mơ hay tỉnh vẫn mang bóng hình
          Xa xôi quá vẫn riêng mình
Suốt đêm trằn trọc mối tình đơn phương.
                                           Quên Đi
***
                 Quan Thư

      Rau hạnh lắc lư theo suối chảy
     Dịu dàng thực nữ thấy ưa duyên
     Trong mơ có được thuyền quyên
  Cho dù tĩnh thức nỗi riêng nhớ nàng
          Xa vời tơ tưởng miên man
Đêm khuya trằn trọc không an tấc lòng
                                Mai Xuân Thanh
                        Ngày 26 tháng 07 năm 2017
***
  KINH THI của Trung Hoa xưa giống như là CA DAO của ta ngày xưa vậy, nên thiết nghĩ diễn Nôm bằng Lục Bát sẽ thích hợp hơn ...   

                         Kìa xem rau hạnh so le,
              Theo nước trong xè phải trái chảy đi.
                         Cô em yểu điệu nhu mì,
              Ngày mong đêm nhớ kể gì thời gian.
                     Cầu mà chưa được chẳng an,
           Thức ngủ mơ màng đêm nhớ ngày mong.
                     Dài ghê đêm tối mông lung,
             Nằm mãi trong mùng trăn trở trở trăn !
                                                Đỗ Chiêu Đức
***