Thứ Năm, 20 tháng 7, 2017

Dạ Sầu


Bài Thơ Xướng

            Dạ Sầu
 

Vò vò tơ sầu quạnh quẽ đêm
Lai rai mấy chén đã say mèm.
Nhẹ nhàng chiếc lá buông trên mái,
Lấp lánh sao khuya rụng trước thềm.
Tri kỷ người đi biền biệt mãi,
Mái đầu sương nhuộm não nề thêm.
Trăng tà chênh chéch gà eo óc,
Ngoài ngõ ai về nhẹ bước êm .

                            Mailoc
         ( Nhớ Quang Tuấn ) 7-7-17


Bài Thơ Hoạ


                Dạ Sầu

Một mình ngồi lặng dưới sương đêm
Nhớ chuyện ngày xưa dẫu cũ mèm
Có đứa thả hồn theo tiếng nhạc
Có thằng đắm nguyệt ngẩn bên thềm
Trước vì biến loạn đành ly tán
Nay đã yên bình lại nản thêm
Chả biết bạn bè còn được mấy
Lòng đầy khắc khoải chẳng hề êm
                                Quên Đi
***